Suvine eesti keele- ja kultuuri laager ootab väliseesti noori osalema

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) ootab 13-18 aastaseid Eesti juurtega noori kandideerima suvel Eestis toimuvasse keele- ja kultuurilaagrisse.

“Laagrid toimuvad kolmes vahetuses juunist kuni augustini. Keelelaagrites saavad 13-18 aastased Eesti päritolu ning teistes riikides elavatele noored õppida eesti keelt, suhelda laagrikeskkonnas eestlastest eakaaslastega ning õppida paremini tundma Eesti kultuurikeskkonda. Laagrite vältel toimuvad erinevad ühistegevused, ekskursioonid, sportlikud ettevõtmised ning tutvutakse Eesti vaatamisväärsustega,” selgitas MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator Marje Sarapuu.

Esimene laagrivahetus on mõeldud noortele, kellel puudub eesti keele oskus või kelle eesti keele teadmised on vähesed. Viljandi maakonnas Venevere puhkekeskuses toimuv laager algab 25. juunil ja kestab 5. juulini.


Teine laagrivahetus, mis algab 20. juulil ja kestab 30. juulinu, on mõeldud neile noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel. Laagripaik on Valgamaal asuv Marja Talu.

Kolmas laagrivahetus on suunatud noortele, kes valdavad eesti keelt vabalt ning laager toimub 3. – 13. augustini Viljandi maakonnas Venevere puhkekeskuses.

Lastevanematel on võimalik oma lapsi eesti keele- ja kultuurilaagrisse registreerida MISA kodulehel. Kandideerimine on avatud kuni 24. aprillini.

“Esitatud taotluste hulgast teeb MISA valiku, lähtudes noore eesti keele oskusest, motivatsioonist, vanusest, asukohamaast, väljaspool Eestit elamise ajast, laagris eelnevalt viibitud kordade arvust ja sõidukulude suurusest,” kommenteeris Sarapuu.

Sihtasutus teatab noore vastuvõtust keelelaagrisse e-posti teel hiljemalt 5. maiks.

Eesti päritolu noortele võimaldatakse keele- ja kultuurilaagreid „Rahvuskaaslaste programm 2014–2020“ raames. Laagri läbiviimist toetavad Kultuuriministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium. Laagri korraldaja on MTÜ HeadEst.

Lisainfo:

Marje Sarapuu
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator
Tel 659 9068
E-post marje.sarapuu@meis.ee

Kontaktid • Informatsioon • Professionaalsus

Eesti Gild Londonis ühendab Briti saartel tegutsevaid aktiivseid eestlasi