MEIE LONDONIS uudised

Pilootklippide pikkus: 3 x 3 min
Formaat: uudistemagasin
Produtsent: Liina Särkinen

MEIE LONDONIS on magasinformaadis uudistepõhine telesaade, mille eesmärgiks on Londoni eesti noorte silmade läbi ja vahetu kogemuse kaudu vahendada laiemale publikule Suurbritannias elavate kaasmaalaste tegemisi ning Briti ühiskonnas Eestile huvipakkuvaid teemasid ning isikuid. Projekti eesmärk on pilootsaate valmimise järel alustada koostööd Eesti meediaväljaannete ja telekanalitega.

Saate põhiline sihtgrupp on eesti ja inglise noored vanuses 13 – 19 aastat, kuid teemadevalik ja uudiskajastused sobivad laiemale ning igas vanuses publikule, kel huvi eesti ja briti kultuuri ja ühiskonna kokkupuutepunktide ning väliseestlaste tegemiste vastu.

Saatejuhtideks on Briti saartele kolinud või seal sündinud uue põlvkonna eesti juurtega noored maailmakodanikud, kelle pilguheit briti ühiskonnale, poliitikale, haridusele, kultuurile ja aktuaalsetele probleemidele ning selle sidumine Eestiga annab päevakajalistele sündmustele ootamatult värske vaatenurga. Igas saates on väga olulisel kohal eestlaste kogukonna toimetamised ning püüdlused eestlust Suurbritannias säilitada ja uutele põlvkondadele edasi anda.

Pilootsaade koosneb kolmest temaatilisest klipist:

1. Sündmus Londonis/ÜKs – „Mis toimub?“

Loo eesmärgiks tutvustada Londonis/ÜKs toimuvat eestlastega seotud üritusi, näiteks jõulupidu, kohalike organisatsioonide korraldatud üritusi, Eesti Vabariigi aastapäev, Eesti saatkonna kultuuriüritused, visiidid, laululaagrid vms.

2. Huvitav inimene – „Lahe tüüp“

Lõik keskendub Londonis/ÜKs elavale eestlasele või eestlastega seotud isikule ja tutvustab tema huvitavaid või erakordseid tegemisi, tööd vms.

3. Noorte enda valitud lugu – „Meie siin ja seal“

Saatejuhid ja reporterid teevad ise ettepanekuid lugudeks, mis nende arvates oleksid huvitavad ja kajastavad nende elus esinevaid olulisi ja päevakajalisi teemasid (muresid, rõõme, takistusi jne). Lugu võib kajastada näiteks kohalikku haridussüsteemi, mõtteid seoses Eestiga, teismeliste probleeme, eksperimentlugu vmt.

Projekt valmib koostöös Eesti Kooliga Londonis ning projekti toetab Eesti saatkond Londonis.

Projekti koduleht.

Kontaktid • Informatsioon • Professionaalsus

Eesti Gild Londonis ühendab Briti saartel tegutsevaid aktiivseid eestlasi