GILDIST

Eesti Gild Londonis on Briti saartel tegutsevaid ettevõtlikke eestlasi ühendav võrgustik. Gildi põhieesmärk on ürituste korraldamise kaudu Londonis vahendada kontakte ja jagada infot Eesti, eestlaste ja kogukonna tegemiste kohta. Ürituste teemad on alati värsked, esinejad uued, teostus professionaalne ning toimumiskohad ei kordu. Viiendaks tegevusaastaks on gild korraldanud üle 50 ürituse, gildi meililistis on üle 1200 nime ning suhtlusvõrguga on liitunud üle 350 huvilise. Gildi juhivad eestvedajad oma vabast ajast ja entusiasmist hoidudes raamidest ja liigsest bürokraatiast. Gildi tegemisi on korduvalt kajastanud ETV, aga ka Kanal2, EPL, Postimees, Ekspress, Äripäev, Delfi ja Õhtuleht.

Eesmärgid

1. Kogukonnale huvitavate ja kasulike ürituste korraldamine Londonis

Gild korraldab regulaarselt Londoni kesklinnas eriteemalisi üritusi ning tavaliselt on need kõigile huvilistele tasuta. Esinejaid tuleb üritustele Eestist ning kohalike eestlaste või brittide hulgast – poliitikutest ja ettevõtjatest riigiametnike, tippsportlaste, kultuuriinimeste ning tudengiteni välja. Nelja tegevusaasta jooksul on gild korraldanud kümneid esitlusi, networking üritusi, jazzkontserte, London 2012 ametliku olümpiapeo ning palju muud. Gild taastas Londonis Eesti jõuluturu korraldamise traditsiooni ning koostöös teiste organisatsioonidega taastas Londonis Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise traditsiooni ning jätkas Londoni jaanipeo pidamist Foxgrove klubis. Gildi üritustel on esinenud peaminister Andrus Ansip, Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam, endine rahandusminister Taavi Veskimägi, kirjanik Andrus Kivirähk, laulja Liisi Koikson, olümpiasportlased, suursaadikud ja paljud teised. Koostöös EASi ja Eesti saatkonnaga Londonis on gild korraldanud ÜK turu vastu huvi tundvatele Eesti ettevõtjatele üritusi, töötube ning vahendanud kontakte. Gildi üritustel käib regulaarselt 80 kuni 100 inimest ning riiklikel tähtpäevadel on tavaliselt üle 400 külalise.

2. Info ja kontaktide vahendamine kogukonnale ja Londonist huvitatud eestlastele

  • Gildi meililistis on üle 1200 nime ning gild levitab selle kaudu infot ürituste ning teiste Eesti või eestlastega seotud tegemiste kohta ÜKs. Kui sul on informatsiooni mõne ürituse, algatuse või tegevuse kohta, millest võiks tervet kogukonda teavitada, siis saada meile e-kiri aadressil info@estonianguild.co.uk
  • Gildi kodulehel on tähtsal kohal kuulutuste rubriik, mis võimaldab kõigil lisada või vastata kuulutustele. Lisaks on kodulehele koondatud saatkonna uudiste ja kogukonna ürituste informatsioon ning online ajakirja Estonian World värsked artiklid.
  • Gildi tegevusega seotud inimeste ja ettevõtete tarvis on gild loonud uue internetipõhise keskkonna Suhtlusvõrk, mille eesmärgiks on ÜKs elavate eestlaste omavahelise suhtlemise hõlbustamine. Suhtlusvõrk võimaldab kasutajal oma profiili luua, teiste tegemistega tutvuda, kontakti võtta, oma tegevusala, tooteid, teenuseid või eestlastega seotud organisatsiooni kogukonnale tutvustada.
  • Gild püüab jõudumööda vastata ka kõigile neile paljudele kaasmaalastele, kes Eestist gildile kirjutavad ja vajavad nõuandeid Londonisse tulekuks või otsivad vastuseid konkreetsetele ÜK elu ja olu puudutavatele küsimustele.
  • Gild on ka Facebookis, tule meie sõbraks!

3. Eesti ettevõtluse edendamine Ühendkuningriigis

Lisaks regulaarsetele kohalike eestlaste vahelist suhtlemist soodustavatele üritustele keskendub gild oma tegevuses Eesti ettevõtluse edendamisele ÜKs. Gild julgustab ja abistab igati neid ettevõtlikke kaasmaalasi, kes soovivad ettevõtlusega alles ÜKsse tulla või oma äritegevust siia laiendada. 2010. aasta sügisel alustas gild koostöös EASi esindajaga Londonis äritegevuse edendamisele suunatud arutelude ja õpikodade seeriat, mille eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtjate pääsemist ÜK turule. Kord aastas ühendab gild populaarse ürituste sarja “Kes on gildis?” ettevõtluse teemaga korraldades vestlusringi Briti turust huvitatud ettevõtete ja siin juba aktiivselt toimetavate eestlaste vahel.

4. Eestluse hoidmine ning arendamine Ühendkuningriigis

Gildi tegevust kannab soov säilitada ja arendada eestlust Londonis ja kõikjal mujal Briti saartel. Gild teeb aktiivselt koostööd ÜKs teisi eestlasi ühendavate organisatsioonidega, korraldades ühiselt üritusi ning arutades eestluse arendamise seisukohast tähtsaid teemasid. Gild on tulnud teistele organisatsioonidele appi kodulehtede tegemisel ning pakub tihti oma üritustel võimalusi organisatsioonidel end reklaamida ning oma tegevuse toetuseks annetusi koguda.

5. Eesti tutvustamine Londonis ja Ühendkuningriigis laiemalt

Gild ei ole mõeldud ainult ÜKs elavatele või Londonit külastavatele eestlastele. Gildi tegevuses on oluline roll Eesti, huvitavate Eestiga seotud teemade, isikute, loovettevõtete, kultuuri ning algatuste tutvustamisel Londonis ja laiemalt brittide hulgas. Suurematel üritustel osaleb tavaliselt ligi kolmandik britte, olgu nad eestlaste pereliikmed, sõbrad, kolleegid või lihtsalt üritusest huvitatud kohalikud. Selle kaudu tegeleb gild ka otseselt Eesti tutvustamisega ÜKs.

Eestvedajad

Gildi asutasid 2009. aastal Sten Saar, Heleri Rande, saatkonna toonane pressiesindaja Anneli Kimber, konsul Leemet Paulson ja EASi esindaja Londonis Tiina-Maria Väravas. Hetkel on gildil kuus eestvedajat, kes veavad gildi tööd oma vabast ajast panustades kõik omal moel nii ürituste korraldamisse, gildi kommunikatsiooni kui kõigisse teistesse toimetustesse.

Gildi ametlikuks fotograafiks on Rena Iqbal.

Meie sõbrad

Gildi toetab ja abistab Eesti saatkond Londonis. Lisaks on gildil hea koostöö Eesti Kooliga Londonis, Londoni Eesti Seltsiga, Eesti Haridusfondiga ÜKs, Londoni Eesti Majaga, Briti Eesti Kaubanduskojaga, Briti-Eesti Assotsiatsiooniga, Inglismaa Eestlaste Ühinguga, EASiga ning paljude kohalike organisatsioonidega, kes aitavad gildil üritusi korraldada.

Rahastamine

Gildi korraldatud üritused on praktiliselt alati tasuta, välja arvatud mõned harvad korrad, kui korralduskulud on nii suured, et tuleb müüa pileteid. Näiteks suuremate muusikaürituste puhul. Üldjuhul püüab gild sellest hoiduda. Liikmemaksu gild ei kogu ning eestvedajad teevad gildi asju samuti tasuta ja oma vabast ajast. Kuidas gild üritusi ilma eelarveta korraldab? Londoni kesklinnas on paljudel pubidel, baaridel, kohvikutel ja kooskäimiskohtadel eraldi ruumid ürituste korraldamiseks, mida nädala sees antakse kasutada ilma üürita garanteeritud baarikäibe alusel. Kasutades neid ruume ning tehes kogu korraldustöö ise ära, ongi gildil võimalik kogukonnale tasuta ürtusi pakkuda. Suuremate ja/või ettevõtlusteemaliste ürituste korraldamisel on EAS ja teised gildi koostööpartnerid aidanud osaliselt katta korralduskulusid või pakkunud ürituste külalistele suupisteid. Kord aastas jõuluturul teenitud väikese tulu investeerib gild alati järgmiste ürituste korraldamisse. Kultuuriprojektide tarvis on gild koostöös teiste organisatsioonidega Eestist erinevatest fondidest toetusi taotlenud.

Logo

Gildi värviline logo

logo_tava_värv

Gildi logoelemendiks on Soma Cube, mille mõtles välja akadeemik Piet Hein kvantmehaanika loengus aastal 1936, kui ta õppis Kopenhageni Ülikooli teoreetilise füüsika instituudis. Soma Cube kujutab endast seitsmest tükist koosnevat kolmemõõtmelist puzzlet, mida on võimalik kuubiks kokku laduda 240l erineval viisil. Soma Cube iseloomustab organisatsiooni, gildi, kui ühte süsteemi, mis koosneb erinevatest osadest, kuid moodustab tugeva ja selgepiirilise terviku.

Vaata logoraamatut (.pdf)

Võta meiega ühendust!

Üldinfo

E-post: info@estonianguild.co.uk

Eestvedajate otsekontaktid

Agor Eiskop
agor@estonianguild.co.uk

Anneli Kimber
anneli@estonianguild.co.uk

Kadi Link
kadi@estonianguild.co.uk

Liina Särkinen
liina@estonianguild.co.uk

Sten Saar
sten@estonianguild.co.uk

Kontaktid • Informatsioon • Professionaalsus

Eesti Gild Londonis ühendab Briti saartel tegutsevaid aktiivseid eestlasi