Gild tegi BESTile uue kodulehe

Eesti Gild Londonis tegi Londonis tegutsevale Briti Eesti Assotsiatsioonile (BEST) uue kodulehe, mis asub aadressil www.britishestonianassociation.co.uk.

BEST asutati Londonis 2002. aasta sügisel ning ühendab neid Briti ühiskonna liikmeid, kellel on huvi Eesti vastu ning kes soovivad kaasa aidata Eesti tuntuse suurendamisele Ühendkuningriigis. BEST on korraldanud üritusi Eesti ühiskonnaelu erinevate tahkude tutvustamiseks, kus reeglina on osalenud külalised Eestist. Liikmetele ja teistele huvilistele ilmub kaks korda aastas ajakiri “Lennuk”.

Huvi korral leiate liikmeks astumise ankeedi BESTi kodulehelt.
Täidetud ankeet tuleks saata e-postil: embassy.london@estonia.gov.uk või kirjutada aadressil:

BEST
C/O Estonian Embassy
16 Hyde Park Gate
London SW7 5DG

BESTi-uus-koduleht

Kontaktid • Informatsioon • Professionaalsus

Eesti Gild Londonis ühendab Briti saartel tegutsevaid aktiivseid eestlasi