Gild otsib eestvedajate hulka aktiivseid inimesi

Hea gildi liige,

Gildi eestvedajad otsivad uuest aastast aktiivseid inimesi gildi tegemistes korraldajana kaasa lööma! Gild on viimastel kuudel erakordselt kiiresti arenenud ning liikmeskond on jõudsalt kasvanud. See on omakorda tinginud vajaduse eestvedajate hulka suurendada.

Hetkel on gildi meililistis ligi 600 inimest ning igal nädalal lisandub sinna 10-20 uut huvilist. Gildi andmebaasi on teinud profiili ligi 150 liiget ning see arv kasvab pidevalt. Lisaks igakuistele üritustele on gildil sellest sügisest kaks uut huvigruppi, millest üks on pühendatud ettevõtlusele ja teine haridusele.

Uuel aastal on gildil plaanis jätkata igakuiste eriteemaliste ürituste korraldamisega ning lisaks sellele viia
huvigruppide jaoks läbi seminare ja koolitusi. Kavas on senisest veelgi enam teiste Suurbritannias eestlasi ühendavate või esindavate organisatsioonidega koostööd teha ning arendada gildi kodulehte ja infosüsteeme.

Mida gildi eestvedajaks olemine annab:

- võimaluse esindada gildi teiste organisatsioonide üritustel
- luua kontakte Eesti ettevõtjate, riigiasutuste ja teiste organisatsioonidega
- hulganisti Londonis ürituste korraldamise kogemusi
- palju uusi ja huvitavaid kontakte teiste eestlaste hulgas

Kui Sul on huvi aidata kaasa eestluse hoidmisele ja edendamisele Briti saartel ning piisavalt entusiasmi, et gildi tegemistes eestvedajana kaasa lüüa, siis palun saada 10. jaanuariks 2011 selleteemaline soovikiri gildi e-postile aadressil info (at) estonianguild.co.uk. Kirjas peaks kindlasti olema enda kohta lühike tutvustus ja kontaktandmed.

Lugupidamisega,
Gildi eestvedajad

Kontaktid • Informatsioon • Professionaalsus

Eesti Gild Londonis ühendab Briti saartel tegutsevaid aktiivseid eestlasi