PLUSS PAKETT

Pluss pakett sisaldab:

1. Ettevõtte profiili lisamine Gildi kodulehele eesti keeles, vajalike tekstide keeleline ja sisuline toimetamine. Hooajal on Gildi kodulehel keskmiselt 2500-3000 külastust kuus.

2. Gildi veebipõhise suhtlusvõrgu kaudu ligipääs kohalike eestlaste kogemustele ja kontaktidele. Gildi liikmete poolt suhtlusvõrgus lisatud kogemused ja oskused on nähtavad ainult paketi ostnud ettevõtjatele.

3. Ettevõtte tegevust tutvustav kiri Gildi maililistile, vajalike tekstide keeleline ja sisuline toimetamine.

4. Suurbritannias äri alustamise ABC on Briti turule sisenemiseks vajalike nõuannete ja näpunäidete kogum, mille on koostanud Gildi eestvedajad ning Briti turu kogemustega Eesti ettevõtjad koostöös EASiga Londonis.

5. Turundusmaterjalide tagasiside ja soovitused. Ettevõtte olemasolevate inglisekeelsete või Briti turule kavandatavate turundusmaterjalide sisuline ja keeleline analüüs ning soovitused nende parandamiseks ja muutmiseks.

6. Gildi üritusel 2-minutiline ettevõtte esitlus kohalikele eestlastele. Gildi tavaüritustel osaleb ligikaudu 100 inimest, riiklikel tähtpäevadel 300-400 inimest.

7. Briti turule laienemise strateegia kohta tagasiside ja soovitused. Ettevõtte Briti turuga seotud plaani ja kavade sisuline ja vormiline analüüs ning soovitused. Toote või teenuse turule sobivuse analüüs.

€390.- EUR aastas

Kontaktid • Informatsioon • Professionaalsus

Eesti Gild Londonis ühendab Briti saartel tegutsevaid aktiivseid eestlasi