PERSONAALNE PAKETT

Personaalne pakett sisaldab:

1. Ettevõtte profiili lisamine Gildi kodulehele eesti keeles, vajalike tekstide keeleline ja sisuline toimetamine. Hooajal on Gildi kodulehel keskmiselt 2500-3000 külastust kuus.

2. Gildi veebipõhise suhtlusvõrgu kaudu ligipääs kohalike eestlaste kogemustele ja kontaktidele. Gildi liikmete poolt suhtlusvõrgus lisatud kogemused ja oskused on nähtavad ainult paketi ostnud ettevõtjatele.

3. Ettevõtte tegevust tutvustav kiri Gildi maililistile, vajalike tekstide keeleline ja sisuline toimetamine.

4. Suurbritannias äri alustamise ABC on Briti turule sisenemiseks vajalike nõuannete ja näpunäidete kogum, mille on koostanud Gildi eestvedajad ning Briti turu kogemustega Eesti ettevõtjad koostöös EASiga Londonis.

5. Inglisekeelsete turundusmaterjalide tegemine ja toimetamine. Uute Briti turule sobilike turundusmaterjalide tegemine koostöös Briti turul marketingialase kogemusega professionaalidega.

6. Gildi üritusel 5-minutiline ettevõtte esitlus kohalikele eestlastele. Gildi tavaüritustel osaleb ligikaudu 100 inimest, riiklikel tähtpäevadel 300-400 inimest.

7. Briti turule laienemise strateegia konsultatsioon. Millised on Briti turu eripärad, kuidas teha oma toode või teenus Briti turule atraktiivseks. Milline peaks olema müügistrateegia. Konsultatsioonid Briti turul edukate Eesti ettevõtjatega.

8. Abi müügiesindaja leidmisel. Sobivate omaduste ja kogemustega inimese leidmine, kes saaks ettevõtet abistada oma toote või teenuse müümisel Briti turule.

9. Eriala messidel osalemise toetamine, abi varustuse hankimisel ning ettevõtte esindamisel messiboksis.

10. Lisateenused (vastavalt mahule)
a) Sektoripõhine turuanalüüs
b) Tõlketeenused
c) ÜK turule laienemise müügikoolitus

alates €900.- EUR aastas

Kontaktid • Informatsioon • Professionaalsus

Eesti Gild Londonis ühendab Briti saartel tegutsevaid aktiivseid eestlasi