ETTEVÕTJALE

Ettevõtjale

Gildi tegevuse üheks eesmärgiks on Eesti ettevõtluse arendamine ning Suurbritannia turu vastu huvi tundvate kodumaiste ettevõtjate toetamine ning nõustamine. Alates 2011. aasta sügisest pakub Gild koostööd EASi esindajaga Londonis Eesti ettevõtetele kolme teenustepaketti, mis võimadavad end kohalike eestlaste teadmiste ja kogemuste kaudu Briti turule sisenemiseks paremini ette valmistada ning äritegemise eripäradega kurssi viia.

Teenused

Gildi uued tasulid teenused sisaldavad võimalust reklaamida oma ettevõtet Gildi kodulehel, edastada infot Gildi meililisti, juurdepääsu kasulikele kontaktidele, ÜKs äri alustamise käsiraamatut, võimalust tutvustada oma ettevõtet Gildi liikmetele ning turundusmaterjalide ja äristrateegia alaseid konsultatsioone. Gild loodab, et nende teenuste kaudu saab Eesti ettevõtja enesekindlamalt ning teadlikumalt Suurbritannia turule siseneda ning oma toote või teenusega kohe algul konkurentsivõimeline olla. Rohkem infot teenuste kohta ning tellimisankeedi leiab alalehelt Teenused.

Käsiraamat

Gild on koostöös EASiga kõigile Briti turust huvitatud ettevõtjatele töötanud välja kasulikke nõuandeid, näpunäiteid, juhtnööre, kontakte ja linke sisaldava käsiraamatu, mille saab endale iga teenusepaketi tellija. Käsiraamat sisaldab infot kõige selle kohta, millega ettevõtjal Briti turule tulles esmajärjekorras tuleb tegeleda: näiteks ärikontaktide leidmine, suhtlemisviisid ja –eripärad, erialaliidud, messid, kommertskojad ning maksundus ja juriidika, aga ka praktilisi näpunäiteid, näiteks kuidas leida kontorit, avada pangaarvet või esialgselt elu-oluga toime tulla.

Suhtlusvõrk

Gildi tegevusega seotud inimeste ja ettevõtete tarvis on Gild loonud uue internetipõhise keskkonna Suhtlusvõrk. eesmärgiks on Suurbritannias elavate eestlaste omavahelise suhtlemise hõlbustamine. Suhtlusvõrk annab võimaluse kõigil kohalikel eestlastel tasuta oma profiili luua, et kaasmaalaste tegemistega tutvuda, nendega kontakti võtta, oma tegevusala tutvustada, teiste eestlaste poolt pakutavate teenuste või toodete kohta teavet saada, oma ülikooli vilistlasi leida või Eesti eksportööridega oma kogemusi jagada. Täiesti uue valdkonnana on Gildi suhtlusvõrgus alates 2011. aasta sügisest võimalik tasu eest registreerida kõigil ettevõtetel, kes soovivad Briti turule siseneda või siin laieneda. Suhtlusvõrguga liitumine võimaldab ettevõtjal kuvada oma ettevõte infot Gildi kodulehel ning pääseda ligi kohalike eestlaste kogemusi tutvustavale infole. Rohkem infot ning registreerimisankeedi leiate lehelt Teenused.

Kontaktid • Informatsioon • Professionaalsus

Eesti Gild Londonis ühendab Briti saartel tegutsevaid aktiivseid eestlasi