Ettepanek luua EESTI GILD LONDONIS

Tere hea kaasmaalane,

Eesti kogukond on Briti saartel juba päris suur. Siia on koondunud palju eestlastest ettevõtjaid, konsultante ja pangatöötajaid, kultuuriinimesi ning paljude teiste erinevate elualade professionaale nii era- kui avalikus sektoris.

Meil on tulnud idee luua kõiki aktiivseid inimesi ühendav võrgustik nimega Eesti Gild Londonis, millest võiks tulevikus välja kasvada regulaarne klubi. Klubi eesmärk on vahetada informatsiooni, kogemusi, kontakte ning julgustada ja abistada kaasmaalasi, kes soovivad ettevõtlusega siin alles alustada või laieneda. Eesti Gild Londonis saaks oma tegevusega aidata kaasa Eesti kui ettevõtliku maa maine kujundamisele Suurbritannias, korraldades koos teiste asutustega ühiseid reklaami- ja tutvustamisüritusi. Eesti Gildist Londonis võiks kujuneda ettevõtlike ja aktiivsete eestlaste usaldusväärne kontaktpunkt Suurbritannias.

Head eeskuju on võimalik võtta erinevatelt kohalikelt eestlaste organisatsioonidelt, kes on aastakümneid varem asutanud klubisid ja soetanud Eesti majasid koondades ühiste huvidega eestlasi ning edendades seeläbi eestlaste ettevõtlust Suurbritannias.

Kutsume Sind üles avaldama arvamust. Mida rohkem arvamusi ja huvilisi, seda tugevam saab võrgustik ning seda rohkem kasu me sellest kõik saame. Palun võta huvi korral meiega nädala jooksul ühendust. Samuti palume võimaluse korral käesolev pöördumine edastada kõigile teistele, kes võiksid meie algatusest huvitatud olla.

KOOS OLEME SUURED!

Lugupidamisega,
Briti-Eesti Gildi idee autorid:

Kalle Kadakas
Sherfield Cars Ltd
+44 7942591042

Sten Saar
Zeblox Limited
+44 7719 721 434

Initsiatiivi toetavad Eesti Saatkond Londonis ning EASi esindus Londonis.

Kontaktid • Informatsioon • Professionaalsus

Eesti Gild Londonis ühendab Briti saartel tegutsevaid aktiivseid eestlasi